Wat moet u weten over mondmaskers tijdens de corona-pandamie?

Er bestaan verschillende soorten mondkapjes die voor uiteenlopende doeleinden gebruikt worden. Elk type mondmasker heeft zijn specifieke eigenschappen. In ons assortiment vindt u chirurgische 3- laags en FFP (Filtering Facepiece Particals) maskers. Op onze informatiepagina leggen wij het verschil uit tussen deze twee typen mondkapjes.

Het verschil tussen een chirurgisch mondmasker en FFP :

Er zijn belangrijke verschillen tussen een chirurgisch mondmasker en een FFP ademhalingsbeschermingsmasker:

- Een chirurgisch masker houdt vloeistofspatten tegen, maar geen kleine deeltjes, zoals virussen, bacteriën en fijne stofdeeltjes. Het FFP ademhalingsbeschermingsmasker houdt die deeltjes WEL tegen.

- Verder sluit het chirurgisch masker minder goed aan op het gezicht waardoor ongefilterde lucht langs de randen ingeademd wordt.

Het chirurgisch mondmasker beschermt de patiënt of cliënt tegen ziektekiemen uit de neus of mond van personeel / behandelaar . Daarnaast beschermt het de gebruiker voor het aanraken met de handen of de handschoenen aan eigen mond of neus. 

Chirurgische mondmaskers moeten voldoen aan de Medische Hulpmiddelen richtlijn en aan de NEN-EN 14683 norm. Er zijn meerdere typen:

Type I mondmasker: Bedoeld voor patiënten en cliënten, niet voor het medisch personeel. Zo zijn er de 3-laags non-woven mondmaskers met oorelastieken en neusbeugel. Deze mondmaskers hebben een bacteriefilterprestatie van 95%. Deze mondkapjes worden vooral gebruikt tijdens behandelingen bijvoorbeeld in de uiterlijke verzorging, zoals kapper pedicure etc.

Type II mondmasker: Bedoeld voor medisch personeel, in die gevallen waarbij een mondneusmasker vereist is, maar waar er geen risico bestaat op spatten van lichaamsvloeistoffen. Een Type IIR masker biedt extra bescherming doordat deze niet-vocht doorlatend is. Echter is de ademweerstand van deze maskers hoger. Zo zijn er onze 3-laags non –woven chirurgische mondmaskers metoorelastieken en neusbeugel type A-31-3. Deze mondmaskers hebben een bacteriefilterprestatie ≥98%.

Er zijn drie belangrijke criteria waaraan het masker moet voldoen:

1. BFE -Bacterie Filtratie Efficiëntie in vitro (ASTM F2101;07). De BFE is de effectiviteit van een masker in het tegenhouden van aerosoldruppels die bacteriën bevatten en geeft aan hoeveel deeltjes door het chirurgisch masker worden tegen gehouden. Dit is direct gerelateerd aan de hoeveelheid bacteriën die via het masker vrijkomen in de omringende lucht. Hoe hoger het percentage, des te beter de patiënt of klant beschermd is tegen deeltjes afkomstig van het medisch personeel of behandelaar.Classificatie: TYPE I - BFE≥ 95%

            TYPE II - BFE≥ 98%

2. AP – Ademhalingsweerstand ( Delta P). Deze test geeft de weerstand aan van een chirurgisch masker onder specifieke omstandigheden van luchtdoorstroming, temperatuur en vochtigheid. Hoe lager de ademweerstand, des te groter het comfort van hetchirurgische masker is voor de gebruiker.

Classificatie: TYPE I & I - ΔP <29,4 Pa/cm2        

          TYPE IR & TYPE IIR - ΔP <49,0 Pa/cm2

3. Spetter Weerstand (ASTM F2862;07). Deze test wordt aangewend om de weerstand van het filtermateriaal tebepalen tegen het doorlaten van mogelijke besmette vloeibare spatten. Hoe hoger de spatweerstand hoe beter de gebruiker beschermt is tegen spetters.Classificatie: TYPE I & TYPE II (niet spetter resistent) niet vereist

TYPE IR & TYPE IIR > 120 mmHg

120 mmHg is de minimale waarde voor een mondmasker. Deze waarde komt overeen met de gemiddelde slagaderlijke bovendruk van het bloed. Hierdoor wordt u beschermd tegen scheurtjes in kleine aders, en het bloed er met kleine hoeveelheden uit kan spuiten. Er bestaan ook beschermingsproducten die meer dan 120 mmHg hebben.

Wanneer een chirurgische masker dragen?

Bij de keuze van een juist chirurgisch masker spelen enkele belangrijke factoren mee:

1. Duur van de behandeling en ingreep.

Voor niet medische korte behandelingen zijn mondmaskers Type I voldoende.

Hoe langer men in de operatiekamer verblijft hoe meer bacteriën vrijkomen in de lucht en hoe hoger het risico dat deze bacteriën in de operatiewond terechtkomen. Kies daarom bij langdurige ingrepen een masker met hoge filtercapaciteit (Type II of IIR).

2. Risico van spatten tijdens ingreep.

Bij sommige chirurgische ingrepen kan men blootgesteld worden aan spatten. In dat geval wordt een spatbestendig mondmasker aangeraden, soms zelfs in combinatie met een veiligheidsbril of een spatscherm. Als een chirurgisch masker bestand is tegen spatten wordt dit aangegeven met de letter ‘R’ (Type IR of IIR). Voor een tandarts bijvoorbeeld is dit masker prima geschikt.

3. Aard van de ingreep, is er een hoger risico dan normaal?Bij Immuungecompromitteerde patiënten, implantaten, transplantaten etc. (Type IIR)

Samengevat Conclusie Chirurgische mondmaskers

Minimale prestatie-eisen volgens de Nieuwe Mondmasker Standaard EN14683

Minimale prestatie-eisen volgens de Nieuwe Mondmasker Standaard EN14683

Het advies aan alle professionals die in de uiterlijke verzorging of zorg werkzaam zijn, is om de eisen volgens de Nieuwe Mondmasker Standaard EN14683 op te volgen. Hierdoor bent u zeker van kwaliteit en de prestatie van de mondmaskers. Wij houden de richtlijnen aan van de EN14683, hierdoor staat hygiëne in uw praktijk voorop en voorkomt u de besmetting tussen behandelaar en cliënt.

Het FFP ademhalingsbeschermingsmasker: dit is een persoonlijk beschermingsmiddel en beschermt de gebruiker tegen ziekteverwekkers die via de lucht verspreid kunnen worden. Het ademhaling beschermingsmasker, altijd aangegeven met FFP, moet voldoen aan de Europese richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen en aan EN149 (buiten Europa ook N95 en KN95 klassering).Door de sluitende pasvorm is de kans op ‘lekkage’ tussen het masker en de gebruiker een stuk kleiner dan bij een chirurgisch masker.

Deze voorgevormde mondmaskers zijn verkrijgbaar met of zonder ventiel. Gebruik bij voorkeur een disposable ademhaling- beschermingsmasker zonder uitademventiel, immers bij een ventiel bestaat het risico dat bij spatten druppels via hetventiel binnendringen.

Hoe hoger het getal achter de FFP, hoe hoger de bescherming.

Er zijn 3 typen FFP beschermingsmaskers:

Het grootste verschil tussen FFP1, FFP2 en FFP3 is de filterefficiëntie.

FFP1 masker biedt het laagste prestatieniveau van een beschermingsmasker. Een FFP1 masker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden. De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%. Ditmasker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van het Norovirus. Minimum bescherming tegen Tuberculose bij het behandelen of bezoeken van geïnfecteerde patiënten, en geen  bescherming tegen het Coronavirus.

FFP2 masker: dit is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een efficiëntie van 94%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 8%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van Tuberculose (TBC). Beschermt ook tegen SARS, griep, mazelen, waterpokken, bof, ebola. Minimum bescherming tegen het Coronavirus bij het behandelen of bezoeken van geïnfecteerde patiënten.

FFP3 masker biedt de hoogte bescherming en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2%. Dit masker wordt o.a. gebruikt bij het werken met cytostatica. Beschermt tegen bio-terrorisme, pokken, ebola en het Coronavirus.

  • Wat is KN95 of N95 / FFP2?

In andere landen is de benaming voor FFP2 maskers anders dan in Europa en wel KN95 (China GB2626-2006) of N95 (United States) . Deze mondmaskers worden geproduceerd  voor zowel persoonlijk gebruik als voor medische doeleinden. Er is hierbij een essentieel verschil in kwaliteit en materialen . Door het grote tekort aan mondmaskers is er helaas een wildgroei ontstaan in de productie van mondmaskers met als gevolg dat er grote partijen slechte mondmaskers op de markt komen met alle gevolgen van dien.

LET HIERBIJ GOED OP BIJ AANSCHAF !!!

KN95 of N95 is een standaard die de kwaliteit van het materiaal van de mondkapjes aangeeft. Internationaal wordt de KN95/N95  certificering erkend als de gelijkwaardige variant van de Europese norm FFP2 (Europe EN 149-2001). De ondergrens van het minimaal toegestane filtratie percentage ligt in de KN/N95 klasse zelfs iets hoger dan bij de Europese FFP2 klasse.

  • > 90% (KN90) - 80% (FFP1)

    > 95% (KN/N95) - 94% (FFP2)

    > 99,97% (KN100) - 99% (FFP3)

 In ons assortiment hebben wij 3 soorten FFP mondmaskers met 3,4 en 5 lagen. Meer informatie over de samenstelling en normeringen van onze mondmaskers vindt u in de productomschrijving en onder de foto van het product in de bijgevoegdecertificaten en test rapporten (ook op aanvraag beschikbaar).

Wanneer een FFP-masker dragen?

Het ademhalingsbeschermingsmasker biedt bescherming tegen micro-organismen, zoals VIRUSSEN en bacteriën die in de lucht zweven. Het beschermt u bijvoorbeeld voor besmetting bij een hoestende patiënt met een infectieziekte.

Wel of geen mondkapje?

Er zijn veel tegenstrijdige meningen in de media over de mondkapjes of ze wel of niet zouden beschermen tegen het Coronavirus. In sommige landen is het verplicht en in andere, waaronder NL is, wordt het wegens schaarste afgeraden. Onze mening is als volgt: wie een mondkapje draagt verkleint de kans om het virus via druppeltjes uit de mond verder te verspreiden en beschermt hierbij ook zichzelf.  De mondmaskers bieden een mogelijkheid om een besmettingsrisico te reduceren bij een correct gebruik, maar garantie is er nooit. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om de juiste kennis tot zich te nemen en toe te passen.

Hoe lang beschermt een mondmasker?

Een FFP/chirurgisch masker mag aan één stuk worden gedragen tot het moeilijker wordt om te ademen (2-5 uur) of tot het masker heel nat wordt. Maskers hoeven – in tegenstelling tot handschoenen - niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar.

Een correct gebruik is bepalend voor de werking van alle typen mondmaskers.

Het is belangrijk dat u zich goed beschermt bij risicovolle handelingen waarbij micro-organismen of kleine deeltjes in de lucht komen. Een risicobeoordeling bepaalt welk FFP-masker vereist is. Als het onduidelijk is of een handeling risicovol is, overleg dan met collega’s.

In de zorg wordt vooral gebruik gemaakt van FFP1- en FFP2-maskers. Een FFP1-masker is het minst effectief.

Uitzonderinghierop zijn handelingen waarbij grote hoeveelheden aerosolen kunnen vrijkomen, zoals bronchoscopie, tracheale intubatie en niet invasieve beademing. Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1-masker. 

Een FFP3-masker heeft de hoogste filterefficiëntie. In protocollen , bekend bij medisch personeel, is beschreven welk type masker u moet gebruiken. Het type staat op de verpakking.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ziekenhuishygiëne of de arbodienst.

Meer lezen over gebruik van de mondmaskers kunt u hier:

https://lci.rivm.nl/prioritering-ademhalingsbeschermingsmaskers-voor-covid-19

Hoe zet u een masker op?

Het belangrijkste bij het gebruik van het mondkapje is dat deze goed aansluit op het gezicht. Als het masker niet goed aansluit kunt u ongefilterde vervuilde lucht via de randen inademen. Het masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen van het masker niet goed aan op het gezicht. Goed scheren is daarom belangrijk. Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is.

Prijsstijging en levertijd

Door de explosieve vraag naar beschermings- en hygiëneproducten, o.a. mondmaskers, handschoenen en desinfectiemiddelen en het beperktere aanbod stijgen de prijzen van deze producten aanzienlijk. Na de uitbraak van het Coronavirus heeft China, de belangrijkste producent van disposables, de export stilgelegd ten behoeve van de behoeften in eigen land. Internationale leveranciers hebben moeite om aan de huidige enorme vraag naar deze middelen te voldoen.

Momenteel komt de productie in China weer langzaam op gang, maar de prijzen liggen op een behoorlijk hoger niveau. De kostprijs van vooral de mondmaskers is extreem gestegen wegens schaarste en de prijsstijging van de grondstoffen. Daarnaast moet er, door de hoge nood, gebruik worden gemaakt van verzending per luchtvracht en ook deze prijzen zijn op dit moment 3 tot 4 maal zo hoog alsnormaal (terwijl luchtvracht natuurlijk/normaliter al aanzienlijk duurder is dan zeevracht).

Verder zijn wij genoodzaakt in China extra mankrachten te betrekken om de kwaliteit controle bij de productie uit te voeren. Door schaarste aan mondkapjes is er helaas een wildgroei ontstaan in de productie van mondmaskers met als gevolg dat er grote partijen op de markt komen die niet aan de EU eisen voldoen.

Hierdoor worden prijzen van elke partij binnenkomende goederen opnieuw bepaald.

Wij streven zo snel mogelijk terug te mogen keren naar de normale situatie, echter zijn er veel externe factoren die de opbouw van de prijzen en levertijden bepalen. Uiteraard hebben wij alles in het werk gezet om onze klanten zo snel mogelijk met beschermings-middelen te kunnen bevoorraden. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij de beschikbare voorraad met voorrang aan de zorginstellingen en vitale beroepen gegeven. Hiermee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen het Coronavirus.

Op de website kunt u de producten die op voorraad staan gewoon bestellen, echter vanwege de schaarste geldt voor diverse producten een limiet op het aantal wat u kunt bestellen. Hiermee willen wij voorkomen dat tussenhandelaren alles inéén keer opkopen. Door dit bestellimiet proberen wij meerdere klanten een gelijke kans te geven.